Tuỳ Bút‎ > ‎

Năm cọp nói chuyện ... khỉ

posted Apr 21, 2010, 12:48 AM by Admin !
Chương trình toán học của cuộc sống, xin phép mạo muội nêu 
ra cho các quý vị suy ngẫm  
 

Phương trình 1

Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ  = ăn + ngủ
Tương đương hoán đổi:   Đàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí
Chuyển vế và đổi dấu => Đàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc
Vậy kết luận là Đàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc


Phương trình thứ 2
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
con khỉ = ăn + ngủ
Suy ra: Đàn ông = con khỉ + kiếm tiền
và chuyển vế đổi dấu: Đàn ông - kiếm tiền = con khỉ
Kết luận: đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ!

Phương trình 3
 
Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = con khỉ + tiêu tiền
và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế => Đàn bà - tiêu tiền = con khỉ
 

Kết luận: Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi.
 

Vậy từ 
PT2 và  PT3 ta thu được 

1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ


Nếu cộng lại thì:
Đàn ông + Đàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền

do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

Đàn ông + Đàn bà = 2 con khỉ sống với nhau...

Sưu Tầm

Comments