Tuỳ Bút‎ > ‎

Ai Sợ Ai?

posted Apr 21, 2010, 12:38 AM by Admin !

Cả Thế Giới đều sợ đàn bà Mỹ 
Vì đàn bà Mỹ hễ nói là làm

Thế nhưng đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật 

Vì đàn bà Nhật làm xong mới nói.
 
Vậy mà đàn bà Nhật lại sợ đàn bà Trung Quốc 
Vì đàn bà Trung Quốc không nói mà làm.
 
Nhưng đàn bà Trung Quốc lại sợ đàn bà 
Việt Nam ? 
Vì đàn bà 
Việt Nam nói một đàng, làm một nẻo.

 

Nhưng người xưa vẫn nói rằng " Vỏ quít dầy có móng tay nhọn" bằng chứng...
 
Đàn bà Việt Nam lại sợ đàn ông Việt Nam vì:
Đàn ông Việt Nam không nói thì không làm,
Mà khi làm thì lại làm chuyện không nói!


Sưu Tầm


Comments