Các Lễ Buộc Của Giáo Hội

posted May 25, 2010, 8:05 PM by Admin !   [ updated May 25, 2010, 8:11 PM ]
 1. Mọi Chúa Nhật trong năm 
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày 1 Tháng 1 
 3. Lễ Hiển Linh - Ngày 8 Tháng 1
 4. Lễ Thánh Cả Giuse - Ngày 19 Tháng 3  
 5. Lễ Chúa Lên Trời - Ngày 25 Tháng 5
 6. Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Ngày 18 Tháng 6
 7. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô - Ngày 29 Tháng 6
 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Ngày 15 Tháng 8
 9. Lễ Các Thánh Nam Nữ - Ngày 1 Tháng 11
 10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ngày 8 Tháng 12
 11. Lễ Chúa Giáng Sinh - Ngày 25 Tháng 12

Lưu Ý:

 • Tại Hoa Kỳ: Lễ số 3 và 6 được chuyển vào Chúa Nhật. Lễ số 4 và 7 không buộc nữa. Nếu lễ số 2, 8, hoặc 9 trùng vào thứ Hai hoặc thứ Bảy thì hết buộc
Comments