Hình Ảnh Sinh Hoạt

  
Hình Ảnh của Ngày
 

Hình Ảnh của Ngày
Hình Ảnh của Ngày Lễ Lá
Hình Ảnh Tiệc Lễ Bổn Mạng Aug/14/2011

Hình Ảnh Tiệc Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh 12/6/11

 Hình Ảnh Tiệc Chúc Mừng Kelly Ra Trường 5/6/11
 
Hình Ảnh Buổi Tiệc Của Cha Minh Tại Nhà Chị Oanh: 29/5/11
Hình Ảnh của Ngày Lễ Lá May/2011
Kỷ Niệm 20 Năm Linh Mục Cha Trọng: 20/3/11
Lễ Phát Tang Gioachim Nguyễn Văn Xa: 29/01/11

Hình Ảnh (2) Tết Tân Mão Năm 2011
Lễ Thanksgiving Nov/25/2010
 
Lễ An Táng Cụ Bà Maria Phạm Thị Hương:10/30/10
 
Hình sinh hoạt Lễ Bổn Mạng phần II (8/15/2010)
 
Hình sinh hoạt Lễ Bổn Mạng phần I (8/15/2010)
 
Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2010-2012 (Aug/8/2010)
 
Rước Lễ Lần Đầu 
(May/09/2010)
 
Sinh Hoạt Giáo Lý (April/20/2010)
Cộng Đoàn chúc mừng hai bé rửa tội (April/11/10)

Ca Đoàn Thánh Linh Party (April/04/10
Kỷ niệm Lễ Bổn Mạng với Cha Nguyễn Trọng và Cha Nguyễn Bảy (Mar/14/10)

Xuân Canh Dấn 2010

Xuân Kỷ Sửu 2009
     
     
Subpages (35): View All