Lời Nói Danh Nhân

  • "Khối óc chỉ là một thửa đất cằn cỗi, sẽ khô cằn và không tạo nên hoa trái trừ khi nó được vun trồng, và chăm sóc bởi những chất liệu mới" --Sir Joshua Reynold
  • "Trời cho con người hai tai và một lưỡi để con người nghe gấp hai lần nói" --Unknown
  • "Cũng như hạt giống cần đất tốt để nảy nở, lời khuyên bảo cũng cùng một bộ óc rộng lượng để tiếp nhận" --Unknown
  • "Con người sinh ra với bàn tay nắm chặt; khi chết đi thì bàn tay mở rộng. Đi vào đời hắn muốn đạt được tất cả; Khi lìa thế giới này, những gì hắn sở hữu đều mất cả." -- Rabbinical Ana
  • "Ngòi bút có uy lực hơn lưỡi gươm." -- Bulwer Lytton
  • "Những lỗi lầm lớn thường tạo thành từ những lỗi lầm nhỏ." -- Victor Hugo
  • "Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết" -- Shakespear.
  • "Hôn nhân cũng như hắt hơi: Ngay cả khi bạn có cảm nhận được nó, bạn cũng không thể cản nó lại" -- Russian proverb
  • "Chẳng nên kinh sợ cái chết, vì đó là điều phải đến vì thế chỉ nên chấp nhận. Thật thế chẳng có gì phải buồn rầu hay lo âu Những gì xảy ra, sẽ xảy ra. Những gì đã xảy ra, đã đi qua. Bóng tối qua đi bình minh đến, sắc đẹp tàn phai, đến hồi sinh." --Unknown
  • "Đừng Khi Dể người" --Saint Jerome
Subpages (1): Lời Hay
Comments