Ca Đoàn Thánh Linh

posted Apr 10, 2010, 12:33 AM by Admin !   [ updated Apr 18, 2010, 9:46 AM ]
Ca đoàn của chúng ta cuối cùng có một tên rất là hay: Ca Đoàn Thánh Linh. Mời các bạn xem hình của buổi họp mặt 
Comments