Sinh Hoạt lớp Giáo Lý

posted Apr 20, 2010, 9:13 PM by Admin !   [ updated May 12, 2010, 7:51 PM ]
Hình ảnh của Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang chúc mừng các em rước lễ lần đầu vào ngày 9, tháng Năm, 2010

Comments