Lễ Tang cho Cụ ông Augustino Nguyễn Văn Định

posted Jun 13, 2011, 6:04 PM by Admin !   [ updated Jun 13, 2011, 6:16 PM ]

Cảm Tạ


 

Gia Đình chúng con chân thành cảm tạ:

 

·   Cha quản nhiệm Trọng Nguyễn SVD

·       Cha Guise Nguyễn Công Minh SVD

·       Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Quý Hội Đoàn và Ban Ngành thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang Winchester

·       Cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà, quý quan khách

·       Thân Nhân Bà Con

Đã chia buồn, cầu nguyện, xin lễ, tham dự thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho linh hồn Augustino Nguyễn Văn Định  đã được Chúa gọi về nhà Cha ngày 26 tháng 5 năm 2011.

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn Hồng Ân xuống trên Quí Cha và toàn thể Quý Vị

Comments