Lễ Phát Tang cho Linh Hồn Cố Gioachim Nguyễn Văn Xa

posted Feb 15, 2011, 11:10 AM by Admin !   [ updated Feb 15, 2011, 11:20 AM ]

CẢM TẠ  
Tang quyến chúng con chân thành cảm tạ:
_ Cha quản nhiệm Trọng Nguyễn
_ Quý cha khách: cha Trung Mai SVD, cha Ký Đinh SVD, cha Toàn Minh
_ Thày sáu vĩnh viễn Hoàng Hớn, thày Vinh SVD
_ Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester
_ Quý bạn cựu học viên Don Bosco

Đã chia buồn, cầu nguyện, xin lễ, tham dự thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho linh hồn Gioachim Nguyễn Văn Xa, là chồng, cha và ông của chúng con đã được Chúa gọi về nhà Cha ngày 29 tháng 1 năm 2011.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho những nghĩa cử thân ái của quý cha, quý thày, quý Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang và bạn bè thân hữu đã dành cho tang quyến chúng con.

Tang quyến đồng cảm tạ.

Cụ bà Maria Phạm Thị Nghệ
và các con:

Maria Nguyễn Thị Suốt VN, chồng và các con
Gioachim Nguyễn Văn Thông USA, vợ và các con
Giuse Nguyễn Quang Dung USA, vợ và các con
Soeur Maria Phạm Thị Nghiên OP VN
Giuse Nguyễn Trung Cấp VN, vợ và các con
Comments