Hình Ảnh Lễ An Táng Cụ Bà Maria Phạm Thị Hương

posted Nov 6, 2010, 4:59 PM by Admin !   [ updated Nov 10, 2010, 9:53 AM ]

CẢM TẠ - TRI ÂN


 Gia Đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân:
- Father Tom Burdick 
- Cha Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trọng SVD 
- Cha Joseph Nguyễn Toàn Minh 
- Sister Kim Phượng
- Thầy Trương Minh Nhiên 
- Thầy Joseph Nguyễn Minh 
- Thầy Peter Phan Văn Trợ 
- Bà Chủ Tịch Vũ Thị Kim Oanh Cộng Đồng Đức Mẹ La Vang Winchester 
- Ông Nguyễn Văn Thu 
- Anh Ca Trưởng Nguyễn Quang Dung 
- Anh Uỷ Viên Xã Hội Nguyễn Thanh Tâm 
- Anh Uỷ Viên Thánh Nhạc Lê Phước Thiện 
- Anh Chị Vũ Thế Bình và Chị Nguyễn Thị Quý 
- Anh Peter Phan 
- Ông Bà Mai Quang Thuận 
- Ông Bà Đỗ Trung Nghĩa 
- Chị Uỷ Viên Giáo Lý Kim Lý 
- Anh Uỷ Viên Lời Chúa Trần Chuẩn 
- Anh Khôi Nguyễn và Chị Uỷ Viên Phòng 
Thánh Vũ Thị Bạch Tuyết 
- Chi Uỷ Viên Phòng Thánh Hà Đỗ 
- Anh Chị Vũ Lịch
- Chị Uỷ Viên Thánh Thể Phan Kim Liên 
- Ông Phạm Thiên Tứ và Bà Uỷ Viên Thư Ký Hoài Hương
- Cháu Lê Hùng và Nguyễn Hải Trân Kelly

- Tấc cả Quí Vị trong Ca Đoàn Thánh Linh
- Tấc cả Quí Vị trong Ban Muc Vu
- Tấc cả Quí Vị trong Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester
- Tấc cả Quí Vị trong Cộng Đồng Giáo Xứ tại San Diego 

- Quý vị Thông gia, Quý Thân bằng quyến thuộc và Quý Bạn hữu xa gần đã gọi điên thoại, chia buồn, thăm viếng, đọc kinh, gởi vòng hoa phân ưu, cầu nguyện, xin lễ, hiệp dâng Thánh lễ An Táng và tiễn đưa linh cữu của Vợ, Em, Mẹ, Bà, Bác, Cô và Dì của chúng tôi là:

Cụ Bà Đoàn Văn Tuấn Nhũ danh Maria Phạm Thị Hương. Sinh Ngày 6 tháng 5 năm 1940, tại Lý Nghĩa, Nam Định, Việt Nam. Tạ Thế ngày 30 tháng 10 năm 2010 vào lúc 11 giờ tối, tại San Jacinto, CA. Hưởng Thọ 71 tuổi. Nơi An nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Holy Cross Catholic Cemetery & Mausoleum, San Diego, California

Gia đình chúng con nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Quý Vị 

Trong lúc tang gia bối rối, chắc hản có nhiều thiếu sót và lầm lỗi, vì long mến Chúa yêu người, kính xin Quý Cha và toàn thể Quý Vị niệm tình tha thứ 

Tang gia đồng bái tạ: 


Chồng: Đoàn Văn Tuấn USA 
Trưởng Nữ: Quả Phụ Đoàn Thị Kim Thanh và các Con USA 
Trưởng Nam: Đoàn Thọ Tố, Vợ và các Con USA 
Thứ Nữ: Đoàn Phương Thoai, Chồng và các Con USA 
Thứ Nam: Đoàn Thiệu Long, Vợ và các Con USA 
Thứ Nữ: Đoàn Tịnh Thuyết USA 
Thứ Nữ: Đoan Thịnh Thuyến USA 
Chị: Phạm Thi Cữu, Chồng, các Con và các Cháu VN

Comments