CA ĐOÀN THÁNH LINH 12/June/2011

posted Aug 20, 2011, 12:41 PM by Admin !   [ updated Aug 20, 2011, 12:44 PM ]

CHÚC MỪNG CA ĐOÀN THÁNH LINH

Mừng Lễ Bổn Mạng & Birthday Ca Đoàn

Cầu chúc quý anh chị luôn nhiệt tâm và cảm nghiệm được niềm vui thánh trong việc ca hát Thánh Ca phục vụ Cộng Đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những đóng góp âm thầm của quý anh chị để những giờ kinh nguyện phụng vụ và Thánh Lễ của Cộng Đoàn luôn sốt sáng trong tinh thần cầu nguyện.

Chân thành cầu chúc.

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester

     
Comments