Giáo Lý

Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ:

• Địa Điểm:  Trailer sau lưng Nhà Thờ tại 36515 Briggs Rd., Murrieta, 92563 CA.

• Thời Gian:  class begins 1 hr 30 minutes before mass, children attend mass afterward.

• Liên Lạc:  

 

 Thầy Trí Mai 

Điện Thoại: 

951-795-0120  

GIÁO LÝ VIỆT NGỮ

Để chuẩn bị cho niên khóa mới, xin mọi gia đình có con em muốn theo học Lớp Giáo LýViệt Ngữ hãy ghi danh với Thầy Trí.


Hình ảnh của chị Kim Lý  giúp các em chuẩn bị cho buổi rước lễ lần đầu trong tháng năm 2010

Hình ảnh của Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang chúc mừng các em rước lễ lần đầu vào ngày 9, tháng Năm, 2010

Comments