Chuyện Vui Cười

Recent Announcements

 • Thơ Vui Tìm Bạn Bốn Phương                             Nữ 45 tuổi đẹp sang,                                 Có nhà , có tiệm, không màng lợi danh                           Em yêu mái ấm yên lành,                           Ba lần ly dị mấy anh chồng ...
  Posted Sep 30, 2010, 7:55 PM by Admin !
 • Ba Lá Thơ Tình Thư Bồ Nhí Gửi Bà VợThưa bà , Dù chúng ta có vô cùng xung khắc , chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm : chồng bà là đàn ông . Mà ...
  Posted Apr 23, 2010, 8:37 PM by Admin !
 • Installing Husband A woman writes to the IT Technical support.....Dear Tech Support,Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0 andI noticed a distinct slowdown in ...
  Posted Apr 21, 2010, 2:18 PM by Admin !
 • For Smile only Thu, February 11, 2010 2:58:24 PMOld movie. New watch? Watch it out!You need to hold the trigger to shoot someone or...? Hmmm.... aero planes in the ...
  Posted Apr 21, 2010, 1:47 PM by Admin !
 • Cười Chút Chơi    Subject:  Married humor                      Wife: "What are you doing?"                    Husband : Nothing.                    Wife : "Nothing...?  You've beenreading our marriage certificate for an hour."                    Husband : "I was looking for theexpiration date ...
  Posted Jun 22, 2010, 5:51 PM by Admin !
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »